15/04/1627, 8

15/04/1627, 8

8 Het verzoek van Johanna van Barfelt, weduwe van kolonel Utenhove, om een traktement vanwege de lange en getrouwe dienst van haar man, gaat voor advies naar de RvS.