16/04/1627, 3

16/04/1627, 3

3 HHM vragen over de volgende verzoeken het advies van de RvS.
De ingezetenen van Sint Maartenspolder en het onderhavig gehucht het Gors tegenover Zevenbergen verzoeken hun goederen uit de Republiek te mogen halen.
Enige ingezetenen van Zandvliet verzoeken enkele paarden te mogen halen.
Matthys Petersen verzoekt een turfschuit te mogen uitvoeren naar de venen van Zundert om die aldaar voor het turftransport in te zetten.
Kapitein Fouilleau verzoekt vergoeding van de diensten die hij voor het land heeft gedaan bij afwezigheid van de voormalige commandant van Heusden Famars.
De Kleefse raden antwoorden d.d. Emmerik [Emmerich] 29 feb. op de brief van HHM van 6 feb. over de geloofsgenoten in het Land van Gulik [Jülich], Berg, Kleef et cetera en verzoeken HHM de kwestie van de religie in deze gebieden in het oog te houden. Zij adviseren over de aan HHM geschreven en aan hen doorgestuurde brief van de hertog van Neuburg en dekens en kapittel van het vorstendom Kleef, na te vragen hoe de religieuze situatie aldaar is en waarop de argumenten die de hertog in zijn brief aanvoert, berusten.
Cornelis Swanen en Hendrick Schouw, respectievelijk stadhouder en schepen van het dorp Hoeven in het markizaat van Bergen op Zoom, verzoeken ieder één of twee paarden, één of twee koeien en één of twee weidebeesten te mogen halen.