16/04/1627, 5

16/04/1627, 5

5 Sara Pekels, weduwe van luitenant Blair, verzoekt een traktement.
HHM geven haar 50 gld. eens.