16/04/1627, 6

16/04/1627, 6

6 De Admiraliteit te Rotterdam antwoordt op de brief van HHM van 8 maart1 met wie en waarover Laurens de Poter uit Oostende hier te lande heeft gehandeld.
HHM geven de brief voor advies aan de fiscaal van de Admiraliteit.

1 HHM besluiten tot het schrijven van de brief op 10 maart.