16/04/1627, 1

16/04/1627, 1

1 De magistraat van Schiedam beveelt aan zijn burger Dirck Arentsen Niesen te betalen voor leveranties in 1625 en 1626 aan scheepskapiteins van de Admiraliteit te Rotterdam .
HHM vragen hierover advies aan de RvS.