16/04/1627, 7

16/04/1627, 7

7 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt op de brief van HHM van 12 maart haar kapiteins bij instructie te hebben gelast en bij eed te hebben doen beloven de regeling omtrent het overboord zetten van gevangen Duinkerkers na te komen.
HHM nemen hierover geen besluit.