17/04/1627, 9

17/04/1627, 9

9 De RvS adviseert over de op 19 maart ontvangen klachten van de Osnabrückse raden. De namen van de soldaten of tenminste hun aanvoerders in de garnizoenen van Deventer, Zwolle en Groningen zouden moeten worden bekendgemaakt.
HHM laten de RvS hierover beslissen.