19/04/1627, 8

19/04/1627, 8

8 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft over in Lillo voorgevallen wanordelijkheden omtrent de licenten en over de maatregel die de gedeputeerden van de RvS hebben ingesteld om geen goederen naar Gennep te laten gaan.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.