20/04/1627, 8

20/04/1627, 8

8 Catalina van der Graeff, echtgenote van Nicolaes van der Mast, verzoekt om haar man de vrijdom van de stad Delft toe te kennen, opdat hij voor het onderhoud van zijn gezin zijn brouwkoren op de markt kan kopen. Ook vraagt zij of hij zich binnen één uur reikwijdte van de stad zou mogen begeven.
HHM besluiten dat Van der Mast op de marktdagen in de stad koren mag inkopen en zijn zaken regelen. Tevens mag hij, wanneer dat nodig is, zich op een half uur gaans van de stad begeven als hij zich maar discreet gedraagt en geen kwaad spreekt van de regering of de rechters, op straffe van het verlies van deze concessie.