21/04/1627, 1

21/04/1627, 1

1 Voorzien van brieven van recommandatie van de magistraat van Dordrecht verzoekt konvooimeester Adriaen Repelaer vergoeding van door hem betaalde rente over tot last van het land geleend geld en enkele ordonnanties.
HHM laten de rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieters hierover adviseren, na overleg met de nu aanwezige Admiraliteitsraden Heeckeren en Ruisch.