21/04/1627, 16

21/04/1627, 16

16 Conform het advies van de RvS wijzen HHM het op 16 april behandelde verzoek van enige ingezetenen van Zandvliet af.