21/04/1627, 21

21/04/1627, 21

21 De RvS adviseert d.d. 14 april over het op 10 april ingediende rekest van de weduwe van de heer van Famars. De consequentie van het geven van traktementen aan weduwen van kolonels of kapiteins is te groot, zodat het verzoek dient te worden afgewezen. Vanwege de goede diensten van haar man en haar vader, de heer van Sint Aldegonde, zou men haar desondanks een jaarlijks pensioen van 1.000 of 1.200 gld. kunnen geven. Dit kan men halen uit de post van vervallen pensioenen op de staat van oorlog of uit een verlaging van de kolonelstraktementen met ongeveer 400 gld. per maand.
De weduwe wordt eerst 1.200 gld. eens toegekend. Later zal welwillend over de kwestie worden beslist.