22/04/1627, 10

22/04/1627, 10

10 Agent Mibassen schrijft over ongeveer vijftien Duinkerkers in de Golf van Biskaje waarvan wordt beweerd dat ze met een armada zullen overkomen. In Spanje treft men voorbereidingen deze zomer dertig of vijfendertig grote schepen in zee te brengen en tevens gaat het gerucht dat de vijand met schepen geld zal verplaatsen.
Joachimi wordt hiervan op de hoogte gesteld, opdat hij ervoor zorgt dat de Engelse koning enkele schepen naar de Hoofden [Nauw van Calais] stuurt.
Mibassen klaagt dat de Admiraliteit te Rotterdam een wissel van 625 gld. wegens verschenen rente niet heeft willen accepteren.
HHM schrijven het College de redenen van de weigering te geven.