23/04/1627, 12

23/04/1627, 12

12 Het vandaag opgestelde advies van de RvS inzake de klachten van Bergen op Zoom over het doorsteken van de Beijmoerpolder door Zeeland is gelezen.
HHM besluiten conform het advies dat niet duidelijk is waarom de heren van Zeeland dit zo gehaast en zonder overleg hebben gedaan. Daarom zal Schagen namens HHM samen met iemand van de RvS en een ingenieur zo snel mogelijk naar Bergen op Zoom gaan om informatie in te winnen. In de tussentijd zal de Raad de klacht aan de heren van Zeeland sturen, opdat die hun gecommitteerden voor overleg afvaardigen naar Bergen op Zoom. Gezamenlijk met plaatselijke deskundigen zal men zich beraden of het doorsteken wel zo noodzakelijk is en of men de supplianten niet tegemoet kan komen, zonder dat het land hiervan nadeel ondervindt. Als van dit alles verslag is gedaan, zullen HHM een passend besluit nemen.