24/04/1627, 3

24/04/1627, 3

3 De magistraat van Bergen op Zoom verzoekt opnieuw het ontstane gat in de dijk van de Beijmoerpolder te mogen dichten, om eventuele schade door het aanstaande springtij te voorkomen.
HHM committeren Schagen en Veltriel om na ingewonnen informatie en verhoor van de betrokkenen een weloverwogen besluit te nemen.