24/04/1627, 13

24/04/1627, 13

13 HHM schrijven de Gedeputeerde Staten van Friesland en Groningen in aanwezigheid van de commies van de ontvanger-generaal de verpachting te doen van 14 gld. ten honderd wit zout en 9 gld. op het dennezout.