24/04/1627, 14

24/04/1627, 14

14 Het herhaald verzoek van de ingezetenen van Arendonk om uit Maastricht bouwmaterialen voor hun kerk te mogen halen is opnieuw afgewezen.