24/04/1627, 15

24/04/1627, 15

15 Het advies van rekenmeester Adriaen Pietersen over het rekest van konvooimeester Adriaen Repelaer is gelezen. Het is opgesteld in afwezigheid van rekenmeester Olphert Barentsen.
HHM besluiten het advies samen met de vorige adviezen en het verzoek van de suppliant voor onderzoek en nader advies aan de Generaliteitsrekenkamer te geven.