24/04/1627, 17

24/04/1627, 17

17 De hertogin van La Trémoille verzoekt betaling van haar rente verpand op de beden van Brabant. Dit ondanks de in afwezigheid van ontvanger Suerius door ontvanger-generaal Doublet betaalde 2.000 gld. in 1626.
HHM gelasten Suerius de 2.000 gld. aan de ontvanger-generaal terug te betalen en tevens de hertogin haar jaarlijkse rente uit te keren, omdat het de bedoeling was en is haar van een voorschot van een jaar rente te voorzien. Overige bezitters van renten mogen tot drie jaar achterstand hebben, maar zij niet meer dan twee jaar.