24/04/1627, 21

24/04/1627, 21

21 De RvS adviseert op het op 19 april ingediende rekest van Dominico Saramel dat men eerst nader geïnformeerd zou moeten zijn over zijn persoon en kwaliteit, alvorens een besluit te kunnen nemen.
HHM laten de kwestie rusten tot een nadere gelegenheid.