24/04/1627, 22

24/04/1627, 22

22 Beaumont heeft de aanvullingen op de instructie voor de legatie naar Zweden en Polen gelezen. Deze betreffen de door de koning van Polen verboden handel met Zweden en het onderhoud van de gezanten met de keurvorst van Brandenburg.
HHM gaan akkoord met de aanvullingen en tevens met het concept van de credentiebrieven aan de koningen van Zweden en van Polen.