26/04/1627, 4

26/04/1627, 4

4 Coenraet van der Hert, soldaat onder kapitein Arckel, en Hendrick Rolenburch, sergeant van kapitein La Roche de Crequij en consorten hebben van de commies op het fort Crèvecoeur circa zestien last rogge gekocht. Tijdens het bakken bleek de rogge bedorven, waardoor zij het brood konden weggooien. Zij verzoeken de koop ongedaan te maken, maar de RvS maakt hiertegen bezwaar.
Het rekest gaat weer naar de RvS. Na informatie te hebben ingewonnen moet de Raad een billijk besluit over de zaak nemen.