26/04/1627, 6

26/04/1627, 6

6 Over de ingediende memorie aangaande de kosten van het fort bij het huis Terweel die op ongeveer 29.300 gld. worden geschat, wordt advies aan de RvS gevraagd. De Raad zal hierover eerst nader met Z.Exc. beraadslagen.