26/04/1627, 9

26/04/1627, 9

9 De VOC ter Kamer Amsterdam schrijft dat op 3 mei enkele bewindhebbers zullen arriveren. Zij hebben instructies inzake de klachten van de Turken over de Rode Zee en ook goede informatie bestemd voor orateur Haga
HHM zullen dit afwachten.