27/04/1627, 18

27/04/1627, 18

18 Joos Minne heeft conform de resolutie van 9 april een borgtocht van zijn zuster Anthonette Minne afgegeven. Deze is op 26 april gepasseerd voor notaris Kyfshoeck en getuigen in Delft. Minne verzoekt nu commissie als ontvanger van de domeinen in Vlaanderen.
HHM besluiten de borg te aanvaarden en de commissie te verlenen, op voorwaarde dat Minne elk jaar nauwkeurig rekening en verantwoording verzorgt. Deze resolutie en de borgtocht zullen ter controle aan de RvS worden gegeven.