27/04/1627, 20

27/04/1627, 20

20 Commies Van der Haer meldt dat de RvS weliswaar bij ordonnantie op ontvanger-generaal Doublet de scheepsvrachten van het leger heeft betaald gedurende de periode van het handelsverbod, maar dat nu ook diverse schippers betaling willen van hun diensten van vóór die tijd. De Raad verzoekt daarom advies en een aanwijzing waarvan hij de betaling kan doen.
HHM stellen een besluit hierover uit.