28/04/1627, 4

28/04/1627, 4

4 De RvS wordt advies gevraagd over de volgende verzoeken:
Jan Adriaenssen Dalen verzoekt vijfentwintig magere runderen naar Zevenbergen te mogen brengen en elke week twee kalveren.
De kerkdienaren in de Langstraat en omringende dorpen in Zuid-Holland, verzoeken te bepalen dat de schoolmeesters en voorlezers die zij uit Holland willen laten komen, vrij mogen wonen.
Johannes van Baesrode, pastoor in Wouw, vraagt of Lucas de Bot uit Antwerpen bij hem mag komen wonen en werken.
De ingezetenen van het Land van Cuijk verzoeken hun runderen aan de overkant van de Maas te mogen weiden.
De ingezetenen van Altena verzoeken hun eigen gewas aan weerskanten te mogen brengen.