29/04/1627, 3

29/04/1627, 3

3 Hieronimus van Uffelen is ter vergadering verschenen en meegedeeld dat hij naar Algiers zal worden gezonden. Feith en Vosbergen zullen met hem de instructie bespreken.