30/04/1627, 1

30/04/1627, 1

1 De baljuw, burgemeesters en schepenen van stad en ambacht van Axel, Terneuzen en Biervliet vragen d.d. 24 april om commissarissen voor het vernieuwen van de magistraat.
HHM committeren Huessen, Lodestein en Jan Vosbergen.