30/04/1627, 10

30/04/1627, 10

10 De RvS adviseert over de op 21 april ontvangen brief van de Kleefse regering. In de kwestie van Soest [in Westfalen] valt niets beters te doen dan die regering en die van Soest hun bevoegdheden te laten. Overste Gent zou voor de beveiliging van die plaats moeten zorgen en zo mogelijk "civilick eenich goet debvoir doen".
De RvS adviseert op de tweede op 21 april ontvangen brief van de Kleefse regering dat de uitvaardiging van het plakkaat tegen de uitheemse lichting de rechtsmacht van de keurvorst niet heeft aangetast omdat het plakkaat alleen van kracht is voor het krijgsvolk en tot betere orde in het garnizoen dient.
HHM nemen beide adviezen over.