30/04/1627, 11

30/04/1627, 11

11 De RvS adviseert d.d. 27 april over het op 15 april ingediende rekest van controleur Ludolph van Lintsenich.
HHM besluiten dienovereenkomstig dat, aangezien de commissaris-generaal van de schepen in 's- Gravenhage woont, de controleur eveneens hier of in de omgeving dient te komen wonen. Hiervoor krijgt hij jaarlijks 150 gld. Als de gedeputeerden te velde menen dat hij tijdens de campagne een schrijver nodig heeft, dan mogen zij hem deze voor die periode toekennen.
Ten aanzien van zijn andere verzoek menen en verordenen HHM dat de commissaris-generaal en de controleur van de schepen hun instructie dienen te volgen. Zij mogen de schippers niets meer afnemen dan de instructie toestaat. Dit zal de schippers worden bekendgemaakt.