30/04/1627, 15

30/04/1627, 15

15 Soranzo dringt nog altijd aan op restitutie van de parels, temeer daar een soortgelijke restitutie in de tijd van Contareni ook is gedaan.
HHM blijven bij de eerder genomen resolutie.