30/04/1627, 2

30/04/1627, 2

2 De RvS adviseert vanwege de bezetting van de Tielerwaard dat nog eens ernstig aan het Hof van Gelderland en de ambtlieden moet worden geschreven de plakkaten tegen vijandelijke sauvegardes na te komen.
HHM geven het advies weer aan de RvS om, gelet op de gisteren ingediende onderschepte sauvegardes, de kwestie te hervatten en hierover nader te adviseren.