30/04/1627, 5

30/04/1627, 5

5 Bonaventura Elsevier en Abraham Elsevier, boekdrukkers van de universiteit te Leiden, krijgen octrooi om gedurende vijf jaar exclusief de Brieven van Scaliger te drukken. 1
Jacob Elsevier krijgt octrooi om gedurende vijf jaar exclusief een boekje met de titel Tables des sinus tangentes et secantes, geschreven door Albert Girard Samielas,2 te drukken.

1 De uitgebreide titel van deze uitgave van de brieven van Scaliger luidt: Epistolae omnes quae reperiri potuerunt, nunc primum collectae ac editae. Leiden, 1627.
2 Dit in 1627 te 's-Gravenhage verschenen werk is de ten opzichte van de eerste editie van 1626 iets uitgebreidere versie van Girards Tables des sinus, tangentes, & s├ęcantes selon le raid de 100.000 parties.