30/04/1627, 8

30/04/1627, 8

8 Generaalmeester Simon van der Meiden schrijft d.d. Utrecht 27 april dat daar niet alleen een halve maar tevens een hele schelling wordt gemunt, tot tienduizend hele en vijfduizend halve schellingen. Na diverse debatten heeft hij niet anders tot antwoord kunnen krijgen dan dat de Staten over de kwestie uitvoerig zullen beraadslagen en HHM zo snel mogelijk berichten. De Staten beroepen zich onder andere op de gevolgen van het munten van schellingen in Kampen. De generaalmeester wil nu naar Kampen gaan en, indien dit zo is, de stempels intrekken.
HHM schrijven de Staten nogmaals met het dringende verzoek de stempels in te trekken.