01/05/1627, 1

01/05/1627, 1

1 De heren van Holland compareren en kaarten wederom de grote problemen en financiƫle achterstand van de Admiraliteiten aan, waardoor de zeemacht verder verzwakt en schade voor de handel toeneemt. Zij verzoeken de provincies te bezenden en deze door ernstige remonstranties tot prompte betaling aan te zetten. Dit geldt niet alleen voor het subsidie van 1.000.000 gld. maar tevens voor de achterstallen. Bij gebrek aan middelen zouden de provincies gedwongen moeten worden de bestaande anders aan te wenden. Het is immers onbegrijpelijk dat wel de landoorlog, maar niet de zeeoorlog gesubsidieerd wordt.
Tevens is gemeld dat Z.Exc. het goed zou vinden die van Gelderland, wier Staten tegenwoordig in Zutphen bijeenzijn, te bezenden. Naast instemming met de consenten is conform eerdere resoluties afhandeling van hun geschillen over de onderlinge verdeling aangewezen.
Gelderland, Utrecht en Friesland zijn van mening dat brieven voldoende zijn in deze kwestie. HHM stellen een besluit vooralsnog uit.