01/05/1627, 10

01/05/1627, 10

10 De RvS dient wederom de onderschepte sauvegarde voor Beesd, Rhenoy, Mariënwaard en Acquoy in. Hij adviseert, evenals Z.Exc., aan de momenteel in Zutphen bijeen zijnde Staten van Gelderland hiervan kopie te sturen. De Staten zouden ernstig dienen te worden verzocht hierin passend te straffen en de boerenwachten duidelijk te instrueren. Men wil niet dat de grote onkosten gemaakt op verzoek van de ingezetenen door onachtzaamheid, tegenwerking of een particuliere overweging worden tenietgedaan. Daarom heeft Z.Exc. mede ingestemd onder meer de schout van Acquoy zo te straffen, dat hij weet hoe anderen gestraft moeten worden.
HHM gaan akkoord met dit advies. Tevens machtigen zij de Raad over alles informatie in te winnen en daartoe jonkheer Coste Pieck, heer van Wolffsweert, te schrijven aan wie de sauvegarde voor het ambt Beesd is gestuurd. Eveneens zal eenieder die in dienst van het land is, te weten de ambtlieden en majoors van de Overbetuwe, Nederbetuwe en Tielerwaard, worden geschreven. Gezamenlijk dient men een vaste regeling op het wachtlopen van de boeren vast te stellen. Tevens dient iedereen in 's lands dienst die kennis had van de verkrijging van de sauvegarde of hieraan heeft meegewerkt, te worden gestraft.