01/05/1627, 2

01/05/1627, 2

2 Elisabet Mullers, weduwe van jonkheer Christoffel Ranzou, dochter en erfgenaam van wijlen overste Lazarus Muller, verzoekt betaling van 18.460 gld. vanwege een liquidatie en daarop verleende obligatie van aartshertog Matthias d.d. 25 feb. 1579. Mullers heeft voorschrijven van de Deense koning.
HHM laten apostilleren dat de tegenwoordige gelegenheid van zaken nog niet toestaat hierop in te gaan.