01/05/1627, 5

01/05/1627, 5

5 De fiscaals Kinschot en Van den Broeck compareren. Zij doen verslag van hun door HHM opgedragen taak samen met de vrouw van voormalig fiscaal Berck tot een boedelscheiding te komen. De waarde van de boedel bedraagt ongeveer 80.000 gld. maar hiervan is 26.000 gld. aan schulden afgetrokken en 24.000 gld. wegens de ingebrachte goederen van de vrouw, omdat zij niet in gemeenschap van goederen was getrouwd. Hierdoor blijft ongeveer 30.000 gld. over voor de opgebrachte en geconfisqueerde goederen van de fiscaal.
HHM machtigen de fiscaals zich in redelijkheid te laten uitkopen. Indien de vrouw hiertoe echter niet bereid is, zullen zij met haar moeten overleggen over deling van de goederen.