01/05/1627, 7

01/05/1627, 7

7 Het advies van de Generaliteitsrekenkamer op het rekest van konvooimeester Repelaer is bekendgemaakt. De heren van Holland - die het rekest voor onderzoek hadden meegenomen - wordt verzocht ervoor te zorgen dat hun steden zich niet bemoeien met de administratie van de konvooimeesters.