01/05/1627, 9

01/05/1627, 9

9 De RvS compareert en meldt dat Z.Exc. van mening is dat men de situatie bij Terweel nader dient te onderzoeken. Men moet vooral te weten zien te komen of bij vijandelijke inname de passage te water en te land tussen Aardenburg en Sluis onmogelijk wordt gemaakt.
HHM gaan hiermee akkoord. Nobel wordt gecommitteerd tot het doen van de inspectie. De Raad zal hem over alles inlichten.