03/05/1627, 2

03/05/1627, 2

2 Pieter Janssen Gabriels, Matthijs Cornelissen Tolenaers, Dignus Janssen en Jan Wouterssen, wonend te Huijbergen; Maiken Stoffels, wonend te Wouw, en Marinus Bastiaenssen, wonend op de Noordgeest buiten de poort van Bergen op Zoom, mogen ieder tegen Bosch' licent en onder cautie één merrie uitvoeren voor de bebouwing van hun land.
Hendrick Dirxen Feiter mag tegen Bosch' licent en onder cautie van Poederoijen naar Andel zeven melkkoeien, vijf magere runderen en twee merries brengen.
Jan Janssen, stadhouder en schepen van Chaam, mag tegen Bosch' licent en onder cautie twee merries naar Chaam brengen voor de bebouwing van zijn land.
Pieter Seijs, burger van Bergen op Zoom, mag op zijn verzoek drie paarden naar Bergen op Zoom brengen voor verkoop aan de ruiterij.
Rentmeester Dierck Sluiter mag tegen Bosch' licent en onder cautie zes mud zout, driehonderd pond stokvis, tweehonderd pond kaas, drie kinnetjes zeep, een ton haring, een ton gezouten kabeljauw en een okshoofd wijn naar het huis te Boetzelaer brengen.