03/05/1627, 8

03/05/1627, 8

8 De RvS adviseert niet in te stemmen met het verzoek van de ingezetenen van Cuijk hun runderen aan de overzijde van de Maas te mogen weiden. Dit vanwege de gevolgen en omdat voor de dieren moeilijk cautie kan worden gesteld.
HHM nemen dit advies over.