03/05/1627, 11

03/05/1627, 11

11 De Admiraliteit in het Noorderkwartier antwoordt dat zij haar konvooischepen in Het Vlie opdraagt de gezanten naar Zweden en Polen te begeleiden, wanneer deze daar aankomen.
HHM laten de Admiraliteit haar schepen van Het Vlie naar Texel sturen, omdat de gezanten daar onder zeil zullen gaan.