04/05/1627, 3

04/05/1627, 3

3 De Admiraliteit in Friesland nomineert per brief Dirck Janssen en Kempe Kempes tot controleur in Termunterzijl.
HHM nemen hierover nog geen besluit.