04/05/1627, 7

04/05/1627, 7

7 De gedeputeerden van de stad Enkhuizen verschijnen ter vergadering. Zij melden dat de Kamer van de VOC aldaar nog geen nominatie heeft gedaan voor een hoofdparticipant in plaats van Cornelis Sweerts, ook al hebben HHM op 2 april gelast dit binnen een maand te doen. De gedeputeerden vragen HHM daarom nu zelf tot de nominatie over te gaan.
HHM besluiten, gelet op hun besluit van 2 april waarin zij de termijn op één maand hebben gesteld en hun brief van 6 april ter bevestiging hiervan, bij gebrek aan actie van de Bewindhebbers zelf de nominatie te doen. Zij nomineren Gerrit Jacobs Trompet in plaats van Cornelis Sweerts. Conform de gebruikelijke werkwijze worden de burgemeesters van Enkhuizen gemachtigd twee bekwame bewindhebbers te kiezen. De namen van gekozenen gaan vervolgens voor acceptatie naar de Kamer te Enkhuizen.