04/05/1627, 15

04/05/1627, 15

15 De credentiebrieven voor de gezanten naar Zweden en Polen en hun instructie zullen op vandaag worden gedateerd.