04/05/1627, 9

04/05/1627, 9

9 Fiscaal Michael van den Broeck adviseert d.d. 26 april over de hem conform resolutie van 16 april gegeven brief van de Admiraliteit te Rotterdam . Het betreft de kwestie van de Oostendenaar Lourens de Pooter, die in Rotterdam gevangen zit. Hij en zijn maten wonen in Oostende en zijn met goederen naar de Republiek gekomen, zodat men volgens het plakkaat van retorsie tegen hen zou kunnen procederen. De fiscaal geeft echter in overweging dat deze mannen zowel voor als na het Bestand iepenhout en andere waren naar de Republiek hebben gebracht en de gevangenen van deze zijde altijd zeer behulpzaam zijn geweest.
Vanwege het grote gevaar dat zij door brandstichting of anderszins aan deze landen kunnen toebrengen, laten HHM de Admiraliteit hen conform de plakkaten vervolgen.