05/05/1627, 7

05/05/1627, 7

7 Naar aanleiding van de gisteren ontvangen nominatie van de Admiraliteit in Friesland is Dirck Janssen gekozen tot controleur in Termunterzijl. Janssen heeft de eed afgelegd.