05/05/1627, 11

05/05/1627, 11

11 De Admiraliteit te Rotterdam adviseert d.d. 29 april over de brief van de burgemeesters en regeerders van Schiedam, ten gunste van hun burger Dirck Ariaensen Niesen.
Vanwege de gedane beloften machtigen HHM de Admiraliteit om de verjaarde ordonnanties van Niesen om te zetten in obligaties.